Grondwerken

  • -Graven van funderingen
  • -Nivelleren van terreinen
  • -Bouwrijp maken van terreinen
  • -Uitgraven van bouwputten, kelders en zwembaden
  • -Aanleg van drainages
  • -Plaatsen van boordstenen en aanleg opritten en terrassen
  • -Afvoeren van gesorteerd puin naar erkende recyclage bedrijven
  • -Leveren van teelaarde, compost, gebroken beton- en steenpuin, steenslag, aanvulzand en gestabiliseerd zand